Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Formular për anëtarësim

Anetarsimi mund te behet ne 2 menyra:

 1. Duke shkarkuar formularin per anetarsim dhe formularin e plotesuar te na e dergoni ne anetarsimi@shgpk-ks.org
 2. Duke plotesoar aplikuar online permes formes me poshte.

 

 • Emri:
 • Emri i prindit:
 • Mbiemri:
 • Data e Lindjes:
 • Nr. i Leternjoftimit:
 • KI:
  • Ginia:
  • Female
  • Male
 • Etniciteti:
 • Grada