Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Me date 23.03.2016, perkrahur nga Ambasada Amerikane ne Kosove

Me date 23.03.2016, perkrahur nga Ambasada Amerikane ne Kosove / Programi INL ne bashkepunim me AUK-un, Shoqata e Grave te Policise se Kosoves ka filluar te implementoje projektin nga i cili 20 anetare te Shoqates qe vijne nga DRP, perfitojne duke ndjekur kursin e gjuhes angleze per nivelin elementare.

Pjesemarreset e kursit pas perfundimit dhe testimit final, do te paisen me certifikate te leshuar nga AUK-u.