Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Punetori per Draftimin e Strategjise Operative dhe te Komunikimit te Shoqates se Grave te Policise se Kosoves 2016 - 2018

Peje, 15.04.2016 - Punetori per Draftimin e Strategjise Operative dhe te Komunikimit te Shoqates se Grave te Policise se Kosoves 2016 - 2018.
Me perkrahje te Misionit te Osbe-se ne Kosove, Bordi Udheheqes i Shoqates se Grave te Policise se Kosoves se bashku me pjesetare te Policise se Kosoves, partneret e perhershem nderkombetare si Unwoman, Ambasada e Mbreterise se Norvegjise, Ambasada Amerikane/INL dhe Misioni i Eulex-it ne Kosove, eshte duke e draftuar Strategjine e re Operative dhe duke i zhvilluar objektivat me aktivitete specifike per fuqizimin e rolit te gruas ne Policine e Kosoves dhe shoqerine Kosovare.

Te gjithe partneret nderkombetare shprehen perkrahjen e tyre te parezerve drejt rrugetimit te Shoqates ne arritjen e objektivave ne kuader te Policise se Kosoves.
Partneret e cekur si me larte u zotuan se do te perkrahin cdo gje qe ndihmon ne ngritjen e kapaciteve dhe perspektiven gjinore ne Policine e Kosoves.