Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Të enjten, 21 prill - Trupi Keshillues për Ceshtjet Kufitare (AUBM)i Misionit të EULEX-it në Kosovë

Të enjten, 21 prill - Trupi Keshillues për Ceshtjet Kufitare (AUBM)i Misionit të EULEX-it në Kosovë, në bashkëpunim me Këshilltarët gjinore, ka organizuar tri punëtori gjatë muajit Prill 2016 me pjesëmarrës nga rradhët e oficereve femra nga Dogana e Kosovës dhe Policia e Kosovës/Anëtare te Shoqatës së Grave të Policisë se Kosovës.

Punëtoria është iniciuar pas identifikimit të nevojës për të mbështetur Doganën e Kosovës dhe Policinë Kufitare në zhvillimin e strategjive të rekrutimit, rritjen e numrit të grave në institucione dhe përmirësimin e pozitës së zyrtarëve të femrave në kuader të këtyre dy sektoreve te sigurisë së Kosovës.

 

Në diskutim gjatë punëtorisë janë prekur disa tema të cilat kryesisht theksuan nevojën për të pasur më shumë gra në institucionet e zbatimit të ligjit në Kosovë.

Shkëmbimi i përvojave dhe pikëpamjet janë mirëpritur nga të gjithë pjesëmarrësit, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm me EULEX-in dhe forcimin e rolit të grave në institucionet e Kosovës. Është thelbësore që të sigurohet mbështetja e nevojshme për të rritur përfaqësimin e grave, pasi kjo do të përmirësojë balancin etnik dhe atë gjinorë si do të kontribuojë në promovimin e rolit të grave si aktorë kyc në ndërtimin e paqës.

Punetorit do te vazhdojne me 26 dhe 28 Prill 2016