Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Realizohen takimet rajonale të SHGPK-së dhe Misionit të OSBE-së me nivelin menaxhues rajonal të Policisë së Kosovës

 

 

 

Me përkrahjën e OSBE-se, partnerit permanent të Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, më datë 04 Maj 2016, filloi takimi I parë rajonal me Rajonin e Mitrovices së Jugut, në kuadër të takimeve të shumta nëpër të gjitha rajonet e Policisë së Kosovës, të planifikuara për realizim gjatë muajit Maj 2016.

 

 Qëllimi I këtyre takimeve është qe Kryesia e Shoqatës së bashku me Koordinatoret Rajonale gjegjëse të takohen me stafin e lartë komandues dhe menaxherial si dhe anëtaret për të diskutuar lidhur me fuqizimin e rolit dhe pozitës së gruas në kuadër të Policisë së Kosovës, ngritjën e vetëdijës dhe avokimit për gratë police që të inkurajohen, pregatiten dhe pretendojnë të marrin përsipër role udhëheqëse dhe përgjegjësi më të mëdha në kuadër të Policisë së Kosovës.

 

Në takimin me Rajonin Mitrovicës së Jugut, Kryetarja e SHGPK-së Kolonele Taibe Canolli me stafin saj dhe përfqësueset e OSBE-se, u mirëpritën nga Komandanti Rajonal Nënkolonel Nehat Thaci, Koordinatorja Rajonale e SHGPK-së Nënkolonele Afërdita Mikullovci dhe komandatët e stacioneve, niveli menaxherial I PK-së dhe anëtaret nga ky rajon.

 

Më datë 05 Maj 2016, takimi I rradhës u mbajtë me Rajonin e Mitrovicës së Veriut, ku vizitorët u mirëpritën nga Komandanti Rajonal Kapiten Nenad Djuric me stafin e tij udhëheqës si dhe Koordinatorja Rajonale e SHGPK-së Togere Branka Vasiljevic me disa nga anëtaret e Shoqatës.

 

Ndërsa, me 06 Maj 2016, Rajoni I Pejës në krye me Komandatin Rajonal Kolonel Shaban Shala dhe Koordinatorja Rajonale Kapitene Teuta Nimani, ishin nikoqir të takimit të bashkëkryesuar me Sekretarën e  SHGPK-së Kapitene Tahire Haxholli.

 

 

Gjatë këtyre takimeve të realizuara,  menaxhmenti I Policisë së Kosovës në nivel rajonal shprehi gatishmëri dhe u zotua se do ta përkrahë Shoqatën drejt ngritjës së vetëdijës dhe fuqizimit të rolit dhe pozicionit të grave në kuadër të Policisë së Kosovës.

 

 Edhe gjatë javës së ardhshme, takimet e tilla janë planifikuar të mbahen në Rajonin e Prizrenit, Ferizajit, Gjilanit, Prishtinës dhe Gjakovës.

 

 Falemnderim I vecantë I dedikohet përfaqësueseve nga OSBE-ja dhe stafit menaxherial të Policisë së Kosovës.

 

 

 Aktivitetet e cekura si më lartë janë pjesë e Strategjisë se re Zhvillimore dhe Operative të Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës.