Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Sot, më 07 Qershor 2016

Sot, më 07 Qershor 2016, Kryetarja e SHGPK-se, Kolonel Taibe Canolli se bashku me Anëtaren e Bordit Udhëheqës, Kapitene Vjollca Hoti, kanë mirëpritur Rektorin e Universitetit AAB, me ç'rast këtij institucioni iu nda një mirënjohje në  emër të bashkëpunimit të  mirë dhe mbështetjes drejt avancimit, fuqizimit dhe unifikimit te rolit te femrës ne kuadër te Policisë se Kosovës.

 

Te dy palët u dakorduan se marrëveshja do te ri-përtërihet nëpërmjet një aneksi që do ti shtohet Marrëveshjes së tanishme të  Bashkëpunimit, kështu qe anëtaret e SHGPK-së dhe familjaret e tyre të ngushtë do të kenë edhe më tutje mundësi të përfitojnë nga kjo marrëveshje dhe kushtet e veçanta të studimit.

Palët u zotuan se do vazhdojnë që bashkarisht të angazhohen edhe në të ardhmën të sigurojnë mundësi të lehtësuara të shkollimit përmes të të cilave gratë e punësuara në Polici do të mund të avancojnë dhe bëjnë ngritjën e aftësive të tyre.