Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

HETIMI I TERRORIZMIT DHE TË DREJTAT E NJERIUT

Me datë 07.11.2017 SHGPK mbajti tryezë diskutimi me temën " Hetimi i Terrorizmit dhe të Drejtat e Njeriut",e cila u mundësua nga Ambasada Norvegjeze në Kosovë.

Në këtë tryezë pjesmarrës ishin :Zv.Drejtori i Përgjithshëm i Pk-së Z.Dejan Jankoviq,Z.Frank Oliva -Këshilltar i lartë i ICITAP, Z.Ake Roghe nga OSBE,Përfaqësues nga EULEX znj.Nina ,KMDLNJ,Oda e Avokatëve të Kosovës,Zyrtarë nga Zyra e Avokatit të Popullit,Shërbimi Korrektues,si dhe institucione tjera ku u diskutua rreth qështjeve që prekin institucionet e përmendura më lartë dhe qasjen e tyre ndaj hetimit dhe trajtimit të rasteve të terrorizmit dhe të drejtave të njeriut.