Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Trajnimi-Trafikimi i qenieve njerëzore

Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës organizuan një kurs tre ditor, trajnimi për trafikimin e qenieve njerëzore (THB) për zyrtaret e larta femra të Policisë së Kosovës.Në këtë trajnim morën pjesë 25 zyrtare përfshirë togeret dhe rreshteret brenda njësive të ndryshme të Policisë së Kosovës, u mbajt nga 21 deri më 23 mars 2018 në Ohër të Maqedonisë.

Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës ,me mbështetje t...ë partnerëve në vazhdimësi po punon në trajnimin e grave në Policinë e Kosovës në mënyrë që të ngritet roli i grave në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenieve njerëzore.