Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

SHGPK me përkrahjen e UN Women dhe Divizionin e Trajnimeve të PK-së është duke mbajtë puntorinë dy ditore lidhur me

SHGPK me përkrahjen e UN Women dhe Divizionin e Trajnimeve të PK-së është duke mbajtë puntorinë dy ditore lidhur me : Avokimi,Ngritja e Fondeve,Komunikimi dhe Relacioni me Media. Kjo punëtori po mbahet në ambientet e Hotel Solid në Suharekë.
Pjesmarrëset nga Pk nga të gjitha regjionet paten mundesinë përpos tjerash të mësojnë edhe për planifikimin e strategjisë dhe taktikat e Avokimit si dhe qështje tjera të rëndësishme lidhur me teknikat bazë të Komunikimit .