Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Me datën 12 dhe 13 korrik 2018 Shgpk me përkrahjen e OSBE-së në Kosovë

Me datën 12 dhe 13 korrik 2018 Shgpk me përkrahjen e OSBE-së në Kosovë dhe Departamentit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës, në ambientin e Hotel Sharri, në Prevallë-Prizren ,është duke mbajtur punëtorinë dy ditore " Trajnim i avancuar mbi parandalimin në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm për gratë police."

Lidhur me trajnimin në fjalë OSBE ka angazhuar ekspert ndërkombëtar dhe vendor, ku 18 zyrtar policor të të gjitha rajoneve janë duke e ndjekur atë .

Trajnime si ky ,përpos në interes të Policisë janë edhe në interes të vendit ,andaj edhe ishte I mirëpritur nga SHGPK ,ku mes të tjerash u shtjelluar tema dhe praktika të avancuara rreth qasjes ndaj parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm.