Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Menaxhimi i rasteve të dhunës në familje

Me përkrahje të Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës (SHGPK) ne koordinim me Departamentin e Trajnimeve të PK-së,si vazhdim I realizimit të Strategjisë Zhvillimore 2016-2018 të Shoqatës së Grave të Policisë se Kosovës, është duke organizuar puntorinë dy ditore me temë ” Menaxhimi i rasteve të dhunës në familje”.

Në puntorinë e lartepermendur pjesmarrës janë 23 zyrtarë policor dhe staf civil brenda njësive të ndryshme të Policisë së Kosovës.