Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Menaxhimi i rasteve te dhunes ne familje dhe Ndihma e viktimave

Me përkrahje të Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë, Shoqata e Grave e Policisë  se Kosovës (SHGPK) ne koordinim me Departamentin e Trajnimeve te PK-së,si vazhdim I realizimit të Strategjisë Zhvillimore 2016-2018 të Shoqatës se Grave te Policisë se Kosovës,  është duke organizuar puntorin  dy ditore me temë ”  Menaxhimi i rasteve te dhunes ne familje dhe Ndihma e viktimave ”.
Në puntorinë e lartëpermendur pjesemarres janë zyrtaret  policor brenda njësive të ndryshme të Policisë së Kosovës.