Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Rishikimi i Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit 2016-2018

Nga data 25-26.10.2018 Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, me përkrahjen e OSBE dhe Policisë së Kosovës ,mbajti puntorinë për rishikimin e Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit 2016-2018.

Pjesmarrës ishin Bordi Drejtues i Shgpk-së dhe anëtarë tjerë të Shgpk-së ku rishikuan të arriturat,ngecjet dhe aktivitetet tjera ,me ç'rast edhe u modifikuan aktivitete konkrete që do implementohen në Strategjinë vijuese me qëllim të promovimit dhe fuqizimit të gruas në Policinë e Kosovës.