Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës ne familje

Me datat 19 dhe 20  dhjetor 2018  në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës , SHGPK mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe ne  koordinim me Divizionit te Trajnimeve është duke u mbajtur trajnimi dy ditore me temën Vlerësimi i rrezikut për rastet e  dhunës ne familje”.
Ne trajnim marrin pjese hetuesit e rasteve te dhunës ne familje, qëllimi i trajnimit është ngritja e kapaciteteve ne trajtimin e këtyre rasteve si dhe zbatimi i Proceduarve Standarde te Veprimit, ku njëra nga këto detyra është edhe vlerësimi rrezikut nga Policia për rastet e dhunës ne familje. Po ashtu, ky trajnim është përmbushja e aktiviteteve nga Policia bazuar nga Strategjia Kombëtare për mbrojtje nga dhuna ne familje.