Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës ne familje

Me da17 Janar  2019, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës , SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe ne  koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditorë me temë “Vlerësimi i rrezikut për rastet e  dhunës ne familje”.
Ne trajnim marrin pjesë hetuesit e rasteve të dhunës në familje, qëllimi i trajnimit është ngritja e kapaciteteve në trajtimin e këtyre rasteve si dhe zbatimi i Proceduarve Standarde të Veprimit, ku njëra nga këto detyra është edhe vlerësimi rrezikut nga Policia për rastet e dhunës ne familje. Po ashtu, ky trajnim është përmbushja e aktiviteteve nga Policia bazuar nga Strategjia Kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje.