Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 24 Janar  2019, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës , SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze ne Prishtine  dhe ne  koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë e Komunikimit”.

Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policis së Kosoves , dhe janë duke e ndjekur 27 pjesemarrës nga DPP dhe Drejtorit rajonale.