Monthly Archives: September 2020

Shoqata e Grave e  Policisë së Kosovës ka vazhduar me aktivitetet e saj duke bërë shpërndarjen e maskave mbrojtëse  për qytetarët

Duke marrë parasysh situaten  e krijuar nga Pandemia  Covid-19,  Shoqata e Grave e  Policisë së Kosovës në bashkëpunim  me  Drejtoritë Rajonale të Policisë  së  Kosovës  dhe me mbështetjen e INL Ambasades Amerikane në Prishtinë,  ka vazhduar me aktivitetet e saj duke bërë shpërndarjen e maskave mbrojtëse  për qytetarët  në  të  gjitha  rajonet e Republikës së…
Read more