Yearly Archives: 2022

SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Menaxhimi i stresit ne vendin e punes”.

Me datën 27 prill 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Menaxhimi I stresit ne vendin e punes”.Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 24 zyrtar policor dhe staf civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. On…
Read more

Përfaqësueset e SHGPK-së, kanë pritur në takim Znj. Lynn Holland, këshilltaren për Lidershipin e Grave të ICITAP-it dhe Fuqizimin Shumëkombësh të Grave Police për Barazi dhe të Drejta.

Sot me datë 07 Prill 2022, përfaqësueset e SHGPK-së, kanë pritur në takim Znj. Lynn Holland, këshilltaren për Lidershipin e Grave të ICITAP-it dhe Fuqizimin Shumëkombësh të Grave Police për Barazi dhe të Drejta (EMPoWER). Gjatë takimit u bisedua për mundësin e shkëmbimit të përvojave të SHGPK-së me vendet tjera. Today, on 07 April 2022,…
Read more

Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, ka pritur në takim përfaqësuesit e eksperteve të Grupit Strategjik të Kapaciteteve SCG- INL.

Sot më datë 05 Prill 2022, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, ka pritur në takim përfaqësuesit e eksperteve të Grupit Strategjik të Kapaciteteve SCG- INL. Kryetarja gjate këtij takimi i njoftoj të pranishmit me të arriturat e Shoqates se Grave në Policinë e Kosovës dhe planifikimin e projekteve/aktiviteteve në të ardhmën. Today, on April…
Read more