Monthly Archives: February 2022

Pjesëtarët e Policisë së Kosovës dhe të Forcës së Kosovës 29 Komanda Rajonale-Ushtarët lindore marrin pjesë në Shoqatën e Grave të Policisë së Kosovës, “Dita e Trajnimit të Lidershipit”.

Pjesëtarët e Policisë së Kosovës dhe të Forcës së Kosovës 29 Komanda Rajonale-Ushtarët lindorë marrin pjesë në Shoqatën e Grave të Policisë së Kosovës, "Dita e Trajnimit të Lidershipit", në Restorant Villa Germia Prishtinë në Prishtinë, Kosovë, 18 gusht 2021. Folësi kryesor, Policia e Kosovës Kol. Afërdita Mikullovci, lehtësoi diskutimin dhe ndau rrugëtimin e saj…
Read more

SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi “.

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Lidershipi ".Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 29 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL Ambasadës…
Read more

SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Kontabiliteti menagjerial”.

Me datën 21.07.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Kontabiliteti menagjerial ".Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. On 21.07.2021 AWKP in coordination with the GPD Training Division…
Read more

SHGPK-ja, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të Bordit Drejtues.

Me datë 30 Qershor 2021, SHGPK-ja, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të Bordit Drejtues. Gjithashtu, SHGPK ka pranuar edhe një donacion nga UNOPS, të pranishëm në ketë ceremoni ishin Koordinatoret Rajonal të SHGPK-së, përfaqësuesit e Policisë së UN dhe përfaqësuesit e UNOPS. On June 30, 2021, the AWKP held a regular meeting of the Governing…
Read more