Monthly Archives: May 2022

ShGPK me mbështetjen e PK-së dhe OSBE-së, kanë punuar në rishikimin të Strategjisë Zhvillimore, në hartimin e Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit.

Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës me mbështetjen e PK-së dhe OSBE-së, nga 23-25 ​​mars 2022 kanë punuar në rishikimin të Strategjisë Zhvillimore 2019-2021, si dhe në hartimin e Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit 2022-2024. Punëtoria u drejtua nga kryetarja e SHGPK Znj.Teuta Nimani dhe anëtarë të grupit të punës, të cilët raportuan…
Read more