Koordinatorja e Shoqatës së Grave të Policës së Kosovës, Kolonel Aferdita Mikullovci, Drejtor i Drejtorisë Rajonale ne Mitrovicën e Jugut

Koordinatorja e Shoqatës së Grave të Policës së Kosovës, Kolonel Aferdita Mikullovci, Drejtor i Drejtorisë Rajonale ne Mitrovicën e Jugut, në drejtorinë ku ajo e udhëheq, zgjidhet drejtoria me besueshmërinë më të lartë te qytetarët për tri vite radhazi.

---The coordinator of the Kosovo Police Women's Association, Colonel Aferdita Mikullovci, Director of the Regional Directorate in South Mitrovica, in the director she leads, the directorate with the highest credibility of the citizens is elected for three years in a row.

Comments are closed.