Major Tahire Haxholli është nderuar me çmimin Ambasadore e Paqes

Nga Rrjeti Global i Evolucionit Socio-ekonomik dhe Financiar, Major Tahire Haxholli është nderuar me çmimin Ambasadore e Paqes. Ky çmim të njëjtës i`u është ndarë për kontributin e dhënë në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje, në ngritje të bashkëpunimit në mes institucioneve që trajtojnë viktimat, për mbrojtje të të drejtave të viktimave me theks të veçantë të grave dhe fëmijëve.

From the Global Network of Socio-Economic and Financial Evolution, Major Tahire Haxholli has been honored with the Ambassador Peace Award. This award was given to her for the contribution she gave to the protection of victims of domestic violence, to increase cooperation between institutions that treat victims, to protect the rights of victims with special emphasis on women and children.

Comments are closed.