Me datën 29.10.2019 SHGPK mbajti zgjedhjet e jashtëzakonshme për përzgjedhjen e kryetares së SHGPK . Nga delegatet prej 61 të pranishme me të drejtë vote,me shumicë votash prej 41 për kryetare të SHGPK është zgjedhur Maj.Teuta Nimani.
SHGPK i uron suksese kryetares duke besuar fuqishëm në përkrahjen e saj të parezervë.—-

On 29.10.2019 the AWKP held the extraordinary elections for the election of the President of the AWKP.
Maj. Teuta Nimani was elected from among the 61 delegates present with the right to vote, with a majority of 41 voting for the AWKP President.
The AWKP wishes the president success by strongly believing in her unreserved support.

Comments are closed.