Për mbështetjen dhe bashkëpunimin e çmuar i cili ka kontribuar në realizimin e misionit për të fuqizuar dhe avancuar profilin e grave në Polici, Shoqata e Grave Police të Kosovës ndau mirënjohje për zonjën Tracy Whittington, drejtoreshë e programit INL, Ambasada Amerikane në Prishtinë.

——

For the valuable support and cooperation that contributed to the realization of the mission to strengthen and advance the profile of women in the Police, Kosovo Women's Police Association awarded gratitude to Ms. Tracy Whittington, Director of INL Program, American Embassy in Pristina

Comments are closed.