Konferenca e Asociacionit Ndërkombëtar të Grave Police

Bordi Drejtues i IAWP ka mbajtur takimin (EBM) nga data 5-6 Mars 2019, në Quito-Ekuator, për të vazhduar me konferencën nga 7-9 Mars 2019.
Zevendes Koordinatorja e Regjionit të 15-të, zëdhënsja e ShGPK, Rreshter Antigona Çitaku-Dibrani është duke marrë pjesë në këtë takim për të përfaqësuar 25 shtete të ballkanit perendimor.

Me përkrahjen e Policisë së Kosovës pjesmarrja u mundësua nga Ambasada Amerikane në Kosovë si përkrahës të vazhdueshëm të gruas.

----

IAWP Conference

The IAWP Strering Board held the meeting (EBM) from 5-6 March 2019, in Quito-Ecuador,in order to continue with the conference from 7-9 March 2019.
The Co-Coordinator of Region 15,spokeswoman,Sergeant Antigona Çitaku-Dibrani,is attending this meeting to represent the region 15 that contains 25 Western Balkan countries.
With the support of the Kosovo Police, participation was facilitated by the American Embassy in Kosovo as a continuous supporter of women in uniform.

Comments are closed.