Delegacioni i pjesëtareve të Shoqatës së Grave të Policis së Kosoves me prëkrahjen e INL Ambasades Amerikan në Prishtinë, është duke ndjekur konferencën: “Women in Policing në Budapest.

Tetë zyrtare policore janë duke ndjekur studimin në fushnë e Lidership nga data 15 -19 Prill 2019. Është hera e parë që delegacioni i Kosovës merr pjesë në këtë konferencë.

----
Women in Policing

The delegation of Kosovo Police Women's Association members with the support of INL American Embassy in Prishtina is attending the Women in Policing Conference in Budapest. Eight police officers are following the Leadership study from 15 to 19 April 2019. It is the first time the Kosovo delegation participates in this conference.

Comments are closed.