Në mbështetje të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës dhe programit INL, Ambasada Amerikane në Prishtinë, pjesëtare të Policisë së Kosovës dhe SHGPK-së, morën pjesë në konferencën e 57 të Asociacionit Ndërkombëtar të Grave Police, (International Association of Women Police) e cila në këtë vit u mbajt në Anchorage - Alaska të SHBA-ve, prej datës 23 deri me 27 Shtator 2019, ku temë e kësaj konference ishte “Mentorimi i gjeneratës së re”.

----

With the support of the General Director of Kosovo Police and support of the INL program, the US Embassy in Pristina, members of the Kosovo Police and the AWKP, attended the 57th conference of the International Association of Women Police, which this year was held in Anchorage-Alaska, USA, from 23rd to 27th September 2019, where the theme of this conference was "Mentoring the New Generation".

No Comments Yet.

Leave a comment