Struktura

Major Teuta Nimani

Kryetare e Shoqatës
- Të jesh pjesë e uniformës është sfidë në vete, por të jesh grua në uniformë është edhe më sfiduese...