Trajnimi një ditorë me temë “Të drejtat e grave “

Me datën 07.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Të drejtat e grave ". Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 37 zyrtare nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për trajnimin në fjalë.

-On 07.11.2019 AWKP in coordination with the Training Division of GPD and with the support from American Embassy in Kosova held a one day training on "Women rights ".Participants in this training were 37 officials from different regions of Kosovo Police who were also certified for the mentioned training.

Comments are closed.