Trajnimet

Trajnim me temën”Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë“

Me datën 17 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës...

SHGPK-ja ka mbajtur punëtorinë ” Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës “.

Me datën 11 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë " Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës “...

SHGPK-ja ka mbajtur punëtorinë me temën “Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve “

Me datën 04 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë me temën “Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve “.

Tema: “Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore”

Me datën 27 nëntor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore"

SHGPK-ja ka mbajtur trajnimin :”Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici “.

Me datë 26 Nëntor 2019 SHGPK-ja me përkrahjen e Ambasades Amerikane në Prishtinë ( Programi INL) dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin :"Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici ".

TRAJNIMI PËR HETIMIN E KRIMIT TË URREJTJES – HATE CRIME TRAINING INVESTIGATION

Me datën 21.11.2019, SHGPK me përkrahjen e INL- Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi për hetimin e krimit të urrejtjes “...

SFIDAT NË LIDERSHIP DHE MENAXHMENT – LEADERSHIP AND MANAGEMENT CHALLENGES

Me datën 20.11.2019, SHGPK me përkrahjen e INL- Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Sfidat në Lidership dhe Menaxhment “.

Trajnimi një ditorë me temë “Të drejtat e grave “

Me datën 07.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Të drejtat e grave "...

Trajnimi një ditorë me temë “Shkathtësitë e komunikimit”

Me datën 06.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Shkathtësitë e komunikimit"...