Trajnimet

Major Vjollca Hoti prezantoi në punëtorin me titull “Gratë për Gratë

Me datë 05 Dhjetor 2020, nënkryetarja e SHGPK-së, Major Vjollca Hoti prezantoi në punëtorin me titull "Gratë për Gratë" e organizuar nga KAYAV (Kosovar Albanian Youth Against Violence) e cila punëtori (webinar) u organizua gjatë 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.Në këtë punëtori u prezantua roli dhe rëndësia e përfshirjes së grave në sektorin e sigurisë dhe Continue Reading

Rruga e gruas drejt fazës qëndrore të policimit

Me datë 03 & 04 Nëntor 2020 u mbajtë seminari online me temën “Rruga e grave në fazën qëndrore të policimit” të organizuar nga Divizioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Policia Kombëtare Indoneziane (INP) në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Grave Police (IAWP),trajnim ky i organizuar për të promovuar Konferencën e 58-të Vjetore të Trajnimit të IAWP 2021.SHGPK ka marrë pjesë në Continue Reading

SHGPK në bashkëpunim me UNDP

Me datë 01&02 Dhjetor, SHGPK në bashkëpunim me UNDP, kanë mbajtur trajnimin online me temë “Fuqizimi i Aftësive për Zgjidhjen e Konflikteve të Grave në Zbatimin e Ligjit”.Trajnimi është ndjekur nga 15 zyrtare policore, pjesëtare të ShGPK-së. ---On 01 & 02 December ,AWKP in cooperation with UNDP, held an online training on "Strengthening Women's Conflict Resolution Skills in Law Enforcement".The Continue Reading

Trajnimi një ditorë me temë “Shkathtësitë e komunikimit”

Me datën 06.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Shkathtësitë e komunikimit"...

Trajnim me temën”Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë“

Me datën 17 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës...

Trajnimi një ditorë me temë “Të drejtat e grave “

Me datën 07.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Të drejtat e grave "...

SHGPK-ja ka mbajtur punëtorinë me temën “Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve “

Me datën 04 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë me temën “Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve “.

SHGPK-ja ka mbajtur trajnimin :”Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici “.

Me datë 26 Nëntor 2019 SHGPK-ja me përkrahjen e Ambasades Amerikane në Prishtinë ( Programi INL) dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin :"Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici ".

Tema: “Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore”

Me datën 27 nëntor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore"

TRAJNIMI PËR HETIMIN E KRIMIT TË URREJTJES – HATE CRIME TRAINING INVESTIGATION

Me datën 21.11.2019, SHGPK me përkrahjen e INL- Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi për hetimin e krimit të urrejtjes “...

SHGPK-ja ka mbajtur punëtorinë ” Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës “.

Me datën 11 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë " Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës “...

SFIDAT NË LIDERSHIP DHE MENAXHMENT – LEADERSHIP AND MANAGEMENT CHALLENGES

Me datën 20.11.2019, SHGPK me përkrahjen e INL- Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Sfidat në Lidership dhe Menaxhment “.