Vizioni/Misioni

Misioni

Misioni i Shoqatës:

Misioni i Shoqatës ka të bëje me fuqizimin e rolit dhe pozitës së Gruas në Policinë e Kosovës, vetëdijesimin mbi çështjet që prekin gratë, promovimin e barazisë gjinore, zhvillimin profesional dhe promovimin ndërkombëtar të shoqatës dhe grave police të Kosovës.

MISIONI I SHOQATËS SË GRAVE NË POLICINË E KOSOVËS

Ky është një projekt i përbashkët i katër ministrive të Qeverisë së Republikës të Kosovës, me qëllim të promovimit të katër agjencive të saj, si: Policia, Forca e Sigurisë, Dogana dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës.

Ky bashkëpunim i katër agjencive, është bërë me qëllim të fuqizimit të rolit të gruas, ngritjes së vetëdijes dhe vënies në pah të kontributit që gratë japin për sigurinë, me qëllim motivimin e grave që të zgjedhin profesione në uniformë.
Megjithatë, sot gratë ia kanë dalë që me krenari dhe profesionalizëm të lartë, në kuadër të detyrave të tyre të punës, të jenë partner i barabartë me meshkujt dhe kështu japin kontributin e tyre për sigurinë e qytetarëve dhe për të mirën e vendit.

Gruaja sot është e përfshirë në të gjitha organizatat dhe jep kontributin e saj në të gjitha nivelet drejtuese, në organizata si: Policia, Forca e Sigurisë, Dogana dhe Shërbimi Korrektues.

Capture-3