Trafikimi me Njrëz

Me datë 19 prill 2023 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetjen e missionit të OSBE-së në Kosovë, mbajti trajnimin një ditor me temë “Trafikimi me Njrëz”.Pjesmarrës në këtë trajnim ishin pjesëtaret nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. On the 19th April 2023 the AWKP in coordination with …

Trafikimi me Njrëz Read More »