Në vazhdën e aktiviteteve, sot më datë 12 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e

Në vazhdën e aktiviteteve, sot më datë 12 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka vazhduar ditën e pestë të ligjëratës inkurajuese për zyrtaret policore të cilat do t’i nënshtrohen pocesit të gradimit për graden Rreshter.
Ky aktivitet i ShGPK-së do të vazhdoj për disa ditë me radhë.


Following the activities, today March 12, 2024, the Women Association of Kosovo Police in cooperation with the Training Division of the GPD and with the support of INL the American Embassy in Kosovo, continued the fifth day of the lecture for encouraging police officers which will be going to the promotion process for the rank of Sergeant.
This activity of ShGPK will continue for several days in a row.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë