Sot me datë 11 tetor 2022, Nënkryetarja e SHGPK-së, Kolonel Elmina Mahmuti, ne vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit të radhës mes SHGPK- së dhe Miga Therapy Center në Gjilan

Sot me datë 11 tetor 2022, Nënkryetarja e SHGPK-së, Kolonel Elmina Mahmuti, ne vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit të radhës mes SHGPK- së dhe Miga Therapy Center në Gjilan.

Marrëveshja ka për qëllim mundësinë e shërbimeve me zbritje për antëtaret e SHGPK-së .

Today, October 11, 2022, the Vice President of the AWKP Colonel Elmina Mahmuti, in the wake of the activities of the AWKP ,has signed the next Cooperation Agreement between the AWKP and Miga Therapy Center in Gjilan.

The purpose of the agreement is the possibility of discounted services for AWKP members.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë