Konferenca e 10-të vjetore e grave në polici

Nga data 06 deri me datë 10 Mars 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës me përkrahjen e INL/Ambasadës Amerikane ka marr pjesë në “10 vjetorin e Konferencës së grave në polici” në Tbilisi të Gjeorgjisë. Në konference janë prezantuar tema që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, gjithashtu pjesëmarrës kanë qene shumë …

Konferenca e 10-të vjetore e grave në polici Read More »