Konferenca e 10-të vjetore e grave në polici

Nga data 06 deri me datë 10 Mars 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës me përkrahjen e INL/Ambasadës Amerikane ka marr pjesë në “10 vjetorin e Konferencës së grave në polici” në Tbilisi të Gjeorgjisë.

Në konference janë prezantuar tema që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, gjithashtu pjesëmarrës kanë qene shumë delegacione nga vendet e ndryshme të botës ku u shkëmbyen përvoja të ndryshme policore.

From March 6 to March 10, 2023, the Kosovo Police Women’s Association, with the support of INL/American Embassy, ​​participated in the “10th anniversary of the Women in Police Conference” in Tbilisi, Georgia.

Topics related to the rule of law were presented at the conference, also many delegations from different countries of the world participated, where different police experiences were exchanged.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë