Vizite studimore – Study visit

Vizite studimore

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, me datat 29 dhe 30 mars 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës me përkrahjen e INL/Ambasadës Amerikane ka bërë vizite studimore në Shqipëri.

Kjo vizite është bërë ne Drejtorinë e Përgjithshme te Policise se Shtetit , konkretisht ne Sektorin e dhunës ne familje dhe te miturve.

Qëllimi i vizitës ishte që antaret e SHGPK-së të shkëmbejnë njohurit /përvojat me homologet e tyre nga Tirana.

Antaret e SHGPK-së, (zyrtaret policore) janë pritur nga Menaxhmenti i Policisë se Shtetit Tiranë, dhe po ashtu gjatë vizitës se tyre të njëjtat kanë vizituar edhe dhomat e intervistimit të të miturëve, shtëpive te sigurta dhe disa institucione tjera.

Study visit

On the 29th and 30th March 2023, the Women’s Association of Kosovo Police with the support of INL/American Embassy made a study visit to Albania.

This visit took a place in the General Directorate of the State Police, specifically to the Domestic and Minors Violence Sector.

The main purpose of the visit was for AWKP members to exchange knowledge/experiences with their counterparts from Tirana.

The members of the AWKP (police officers) has been hosted by the Tirana State Police Management, and also during their visit they also visited the juvenile interview rooms, safe houses and some other institutions.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë