Trafikimi me Njrëz

Me datë 05 prill 2023, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetjen e missionit të OSBE-së në Kosovë, mbajti trajnimin një ditor me temë “Trafikimi me Njrëz”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin pjesëtaret nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On April 5, 2023, the AWKP in coordination with the Training Division of the GDP and with the support of the OSCE mission in Kosovo,has held a one-day training on the topic “Human Trafficking”.

Participating in this training were members from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë