Sot, me datë 13 prill 2023, Kryetarja e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës Major Teuta Nimani me bashkëpunëtorë ka vizituar spitalin për Gjinekologji dhe Obstetrikë “European Clinic” në Gjakovë

Sot, me datë 13 prill 2023, Kryetarja e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës Major Teuta Nimani me bashkëpunëtorë ka vizituar spitalin për Gjinekologji dhe Obstetrikë “European Clinic” në Gjakovë, ku ka nënshkruar edhe Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes SHGPK- së dhe Dr. Aida Kumnova Drejtoreshë e Spitalit për Gjinekologji dhe Obstetrikë “European Clinic” në Gjakovë.

Marrëveshja ka për qëllim mundësinë e shërbimeve me lehtësira për anëtaret e SHGPK-së dhe familjarët e tyre.

Today, on April 13, 2023, the President of the Kosovo Police Women’s Association, Major Teuta Nimani, in the wake of the activities of the AWKP , has signed the next Cooperation Agreement between the AWKP and Dr. Aida Kumnova, director of the hospital for Gynecology and Obstetrics “European Clinic” in Gjakova.

The purpose of the agreement is the possibility of discounted services for AWKP members and their families.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë