Sot me datë 11 tetor 2023, gjatë muajit tetor (Rozë) Kordinatorja DRP Prizren Rreshter Pranvera Shala së bashku me bashkëpunëtoret e saj ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit të radhës mes SHGPK- së dhe Violeta Pirana Drejtoreshë e OJQ RENESANSA në Prizren.Marrëveshja ka për qëllim mundësinë e shërbimeve për të gjithë antarët e ShGPK për të …

Read More »