Sot me datë 11 tetor 2023, gjatë muajit tetor (Rozë) Kordinatorja DRP Prizren Rreshter Pranvera Shala së bashku me bashkëpunëtoret e saj ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit të radhës mes SHGPK- së dhe Violeta Pirana Drejtoreshë e OJQ RENESANSA në Prizren.
Marrëveshja ka për qëllim mundësinë e shërbimeve për të gjithë antarët e ShGPK për të i kryer falas shërbimet e mamografis dhe shërbimit të ECHO (ultrazërit).


Danas, 11 oktobra 2023 godina, tokom oktobra (Roze) meseca,koordinator DRP Prizrena narednik Pranvera Shala, zajedno sa svojim saradnicama, potpisala je sledeći sporazum o saradnji izmedju UŽPK-a i Violete Pirane, direktorke NVO RENESANSA u Prizrenu.
Svrha ugovora je mogućnost usluga za sve članove UŽPK-a za obavljanje besplatnih usluga mamografije i ECHO (ultrazvuka).


Today, on October 11, 2023, during the month of October (pink ), RD Prizren Coordinator Sergeant Pranvera Shala, together with her colleagues, signed the next Cooperation Agreement between AWKP and Violeta Pirana, Director of NGO RENESANSA in Prizren.
The purpose of the agreement is the possibility of services for all members of AWKP to perform free mammography and ECHO (ultrasound) services.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë