Me datën 18 tetor 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin e radhës me temën “Ngritja e kapaciteteve profesionale të grave në fushën e sigurisë”.
Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin stafi i Policisë së Kosovës nga rajone të ndryshme.


On October 18, 2023, the Kosovo Police Women’s Association, in coordination with the Training Division of the GDP and with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, held the next training on the topic “Raising the professional capacities of women in the field of security “.
Participants in this training were Kosovo Police staff from different regions.


Udruženje žena Policije Kosova je 18/10/2023, godine, u koordinaciji sa Odeljenjem za obuku Generalne policijske uprave i uz podršku INL Američke ambasade na Kosovu, održalo obuku na temu “Podizanje profesionalnih kapaciteta zena u sektoru bezbednosti”.
Učesnici ove obuke bili su pripadnici Kosovske policije iz različitih regiona.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë