Nga data 31.10.2023 – 01.11.2023 anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, janë duke marrë pjesë në konferencën vjeshtore 2023, Gruaja në Uniformë, që është duke u zhvilluar në Tiranë

Nga data 31.10.2023 – 01.11.2023 anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, janë duke marrë pjesë në konferencën vjeshtore 2023, Gruaja në Uniformë, që është duke u zhvilluar në Tiranë.
Qëllimi i konferencës ka synim fuqizimin e grave të përkushtuara që punojnë në vijën e parë të zbatimit të ligjit dhe forcave të armatosura që të mund të arrijnë potencialet e tyre të plota. Gjatë konferencës anëtarët e ShGPK-së kanë qenë pjesë e paneleve dhe diskutimeve të ndryshme.
Organizimi i konferencës në fjalë u bë me përkrahjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë.


From 31.10.23-01.11.23, members of the Women Association of Kosovo Police, are attending the 2023 autumn conference, Women in Uniform, which is being held in Tirana.
The goal of the conference is to empower the dedicated women who work on the front lines of law enforcement and the armed forces in order to reach their full potential. During the conference, members of AWKP were part of various panels and discussions.
The above mentioned conference has been organised with the support of the Embassy of the United Kingdom in Tirana.


U periodu od 31. 10. 23- 01.11.23, članice Udruženja žena Kosovske policije prisustvuju jesenjoj konferenciji 2023. Žene u uniformi, koja se održava u Tirani.
Cilj konferencije je osnaživanje posvećenih žena koje rade u prvim redovima policije i oružanih snaga, kako bi dostigle svoj puni potencijal. Tokom konferencije, članice UŽKP bile su deo različitih panela i diskusija.
Navedena konferencija je organizovana uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Tirani.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë