Teknikat e Intervistimit të të miturëve-qasja ndaj të miturëve

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetjen e misionit të OSBE-sê në Kosovë, ka organizuar puntorinë tre ditore të qujtur ”Teknikat e Intervistimit të të miturëve-qasja ndaj të miturëve”. Për puntorinë e lartëpërmendur lighërues ishte eksperti ndërkombëtar Z.Edward Anderson Drejtor i Departamentit për Rend …

Teknikat e Intervistimit të të miturëve-qasja ndaj të miturëve Read More »