Teknikat e Intervistimit të të miturëve-qasja ndaj të miturëve

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetjen e misionit të OSBE-sê në Kosovë, ka organizuar puntorinë tre ditore të qujtur ”Teknikat e Intervistimit të të miturëve-qasja ndaj të miturëve”.

Për puntorinë e lartëpërmendur lighërues ishte eksperti ndërkombëtar Z.Edward Anderson Drejtor i Departamentit për Rend dhe Sigurin Publike OSBE.

Pjesëmarrës në këtë puntori kanë qenë Polica e Kosovës nga rajonet e ndryshme.

Women Association of Kosovo Police in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of the OSCE Mission in Kosovo, has organized three-day workshop called “Techniques of Interviewing minors-approach towards the minors.

The international expert Mr. Edward Anderson, Director of the OSCE Department of Security and Public Safety, was the trainer for the above-mentioned workshop.

Kosovo Police from different regions participated in this workshop.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë