Menagjimi i stresit në vendin e punës

Me datën 01 dhjetor 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin e radhës me temë “Menagjimi i stresit në vendin e punës”.
Pjesmarrës në këtë trajnim ishin stafi i Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme.


On 1st December 2023, Women Association of Kosovo Police, in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, held the next training on the topic of “Stress Management at Workplace”.
Participants in this training were Kosovo Police staff from different regions.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë