Ngritja e bashkëpunimit mes SHGPK dhe OJQ-ve në Veri të vendit

Shoqata e Grave te Policisë se Kosovës, konkretisht Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë Veri, e mbështetur nga INL Ambasada Amerikane ne Prishtinë, ka organizuar tryezë të rrumbullakët me temë “Ngritja e bashkëpunimit mes SHGPK dhe OJQ-ve në Veri të vendit.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte bashkpunim mes qytetarëve, Shoqatës dhe Policise ne bashkësi.
Të pranishmit në takim u zotuan që së bashku do të vazhdojnë bashkëpunimin me qëllim që të bejn me të mirën e mundëshme ne realizimin e objektivave mes OJQ- ve në të gjithë vendin e me fokus të veqant trajtimin e mirëqenies së gruas në shoqëri.
Shoqata e Grave e Policisë së e Kosovës mbetet e përkushtuar në fuqizimin e rolit të gruas, promovimin dhe ndihmën në zbatimin e parimeve të barazisë dhe jo diskriminimit.


Women Association of Kosovo Police, specifically the Mitrovica North Regional Police Directorate, supported by INL the American Embassy in Pristina, has organized a round table with the subject “Increasing cooperation between AWKP and NGOs in the North of the country.
The purpose of this activity was cooperation between citizens, the Association and the Police in the community.
Those attendees at the meeting pledged that together they will continue the cooperation in order to do the best possible in the realization of the objectives among NGOs throughout the country, with a special focus on the treatment of women’s well-being in society.
The Police Women’s Association of Kosovo remains committed to strengthening the role of women, promoting and assisting in the implementation of the principles of equality and non-discrimination.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë