Sot, me datë 12 dhjetor 2023, kryetarja e Shoqates së Grave të Policise së Kosovës Major Teuta Nimani me bashkëpuntor, ka pritur ne takim përfaqësuesit e FRONTEX

Sot, me datë 12 dhjetor 2023, kryetarja e Shoqates së Grave të Policise së Kosovës Major Teuta Nimani me bashkëpuntor, ka pritur ne takim përfaqësuesit e FRONTEX (Agjencia Evropiane e Rojes Kufitare dhe Bregdetare), znj. Elisavet Spitadaki.
Qëllimi i takimit ka qenë njofja për së afërmi e punës me gratë police në kufi dhe aktivitetet e SHGPK- së.
Gjatë bisedës të dy palët u dakorduan për thellimin e bashkepunimit ne realizimin e qellimeve të përbashkët për fuqizimin e grave e me fokus të veqant për grate police që punojnë në kufi dhe me gjerë.


Today, on 12th December 2023, the president of the Women Association of Kosovo Police Major Teuta Nimani and her colleagues, hosted the representatives of FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency), Mrs. Elisavet Spitadaki.
The purpose of the meeting was to announce the closeness of the work with police women at the border and the activities of the AWKP.
During the conversation, the two sides agreed on deepening cooperation in the realization of common goals for the empowerment of women, with a special focus on policewomen working at the border and beyond.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë