Anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës sot, me darë 19 dhjetor 2023, kanë marr pjesë në Konferencën për Çështjet Gjinore

Anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës sot, me darë 19 dhjetor 2023, kanë marr pjesë në Konferencën për Çështjet Gjinore, Paqe dhe Siguri, ku fokus primar ka qenë Integrimin gjinor në Sektorin e Sigurisë në Kosovë.Konferenca në fjalë synim ka pasur thellimin e njohuriive dhe diskutime në lidhje me barazinë gjinore në …

Anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës sot, me darë 19 dhjetor 2023, kanë marr pjesë në Konferencën për Çështjet Gjinore Read More »