Përfaqësuese nga Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës më datë 26 dhe 27 mars 2024

Përfaqësuese nga Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës më datë 26 dhe 27 mars 2024, së bashku me me homologet e tyre nga 23 shtete kanë marr pjesë në Kongresin e Barazis Gjinore të Grave Police!Ky even është organizuar nga Shoqata e Grave e Malit të Zi në Budva, ku qëllimi kryesor ishte shpalosja …

Përfaqësuese nga Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës më datë 26 dhe 27 mars 2024 Read More »